Nota legal

D'acord amb la LSSI-CE es manifesta que aquesta comunicació web es publica sota www.dbolit.net per part de:

Dbòlit, SCCL
c/ Pujades, 68-72, 2n 7a
08015 Barcelona
Tel. 93 225 09 77

info@dbolit.net


Termes i condicions legals

Els textos, imatges i continguts inclosos en aquesta publicació són propietat del Dbòlit, SCCL.

Qualsevol tipus de transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, cal que tingui el consentiment dels autors, excepte indicació contrària.

Aquest lloc web pot tenir enllaços amb pàgines externes que el Dbòlit ofereix com a referència. Dbòlit no se'n responsabilitza ni quant a continguts ni quant a qualsevol altre aspecte que se'n derivi.

Política de privacitat

Les dades personals que ens faciliteu seran incorporades al nostre fitxer automatitzat d'usuaris i rebran un tractament confidencial, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

Aquestes dades són necessàries per al desenvolupament normal d'aquest servei i per a fer-vos arribar les comunicacions que puguin ser del vostre interès. En qualsevol moment podeu exercir el vostre dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades enviant un missatge a info@dbolit.net.

Dbòlit, SCCL

c/ Pujades, 68-72, 2n 7a
08005 Barcelona
Tel. 93 225 09 77

 Contacte

Horari: 9 -14 h / 16-20 h

Notícies / Noticias / News